26 05 2015

daireler/ circles

Yine artan akrilik boyaları sürdüğüm eski bir kitap sayfasıyla başladım. Bu büyük daire aslında demlik çay poşeti. Orta boy daireler boş bir bant rulosu ve ıstampa mürekkebi ile bastığım şekiller. En küçükleri de bir çikolata paketinin kapağı.
---------------
I started this altered book page with leftover acrylic paints again. This big circle is actually a teapot teabag. Medium sized ones are an empty tape roll stamped with endorsing ink. And the smallest ones are stamped with the cap of a chocolate package.


Kumaşa baskı projesinden artan akrilik boyalı parçalarla daireler kesip yapıştırdım. Bazı yerleri markörlerle boyadım. 
----------
I have cut circles out of leftover acrylic painted fabric from printmaking projects. I painted some parts with markers.


Sonunda yine markörle eğriler, kesik çizgiler ekledim. 
-----------
I have added curves, dotted lines with marker finally.
 

Birkaç ayda ilerleyen sayfanın son durumu.
--------------
The final stage of the page that evolved over a couple of months.

19 05 2015

52 haftada baskı yapmak 12. ve 13. Hafta / 52 weeks of printmaking Week 12 and 13

Bugün 12 ve 13. haftaların denemelerini yüklüyorum buraya. Böylece 52 haftalık kumaşa baskı projesinin dörtte birlik kısmını geride bırakmış oluyoruz. Başlarken nasıl devam eder, sürekli olur mu diye düşünmüştüm. Şimdilik eğlenceli ve heyecanlı gittiğini söyleyebilirim. Haftalık bir proje yapmak yerinde bir karar olmuş. Günlük olsa mümkün değil bu yoğunlukta yapamazdım. Aylık olsa heyecanımı kaybederdim, kesinlikle boşverirdim. Projenin adını kumaşa baskı koydum ama aslında kumaş boyama da var, kağıt üzerine baskı da var. İlerleyen haftalarda kumaş üzerine görsel aktarımını ve kendimce aplike yapmayı da deneyeceğim.
-----------------
Today i am uploading the trials of 12th and 13rd weeks. Thus, we have made it to the first quarter of the 52 weeks of printmaking project. At the beginning i thought how i would make it, whether it would continue. Until now it has been fun and exciting. It was the right decision to do a weekly project. If it was daily i would not be able to do it in this busy schedule. If it was monthly i would lose my excitement, i would certainly skip the challenge. I named the project as printmaking on fabric but it includes painting/ dying fabric as well as printing on paper.In the coming weeks i will try image transfer on fabric and applique making in my own terms.


Soldaki damgayı çok önceden yapmıştım. Sağdakini ise bu hafta oydum. Yine evdeki eski lastik panoyu kullandım. Kabaca bir çiçek resmi çizdim ve çizgilerin üzerinden 0.5 mekanik kalemle geçtim. Yaprakların desenlerini de toplu iğne ucu ile oydum.
------------
I made the left stamp a long time ago. I carved the right one last week. I used the old rubber panel at home again. I drew a rough flower shape and went over the lines with a 0.5 mechanical pencil. I did the leaf patterns with a pin.
 

Kağıt üzerinde denedim farklı aşamaları.
---------
I tried the different stages on paper.


Geçen haftaki baskılı kumaşlardan birini alıp turuncuya boyadım etrafını.
--------
I took last week's printed fabric and painted the frames orange.


Başka bir parçayı da blok turuncuya boyadım.
--------------
I painted another piece in block orange.

Sonra da damgaladım. Yine başarısız bir girişim oldu. Nedense kağıt üzerinde düzgün görünen desen kumaşa geçmiyor. Bir denemede alta havlu koydum. Bir denemede koymadım. Farklı oranlarda basınç ve boya uyguladım. Ama genel olarak bu damga olmadı. Desenin hatları üzerinden maket bıçağı ile tekrar gidip çizgileri derinleştireceğim. Bakalım olacak mı...
Belki daha iyi bir duruma gelir diye ilk denemenin üzerinden beyaz akrilik boya ve ince bir fırçayla geçtim.
----------
Then i stamped. It was a failure again. I don't know why but the nice pattern that shows up on paper does not transfer well to fabric. Once i used a towel beneath the fabric piece. Once i did not. I applied different amounts of pressure and paint. But this stamp did not work. I will carve the outlines deeper again. Let's see if it will work.
In hopes of salvaging the first piece I went over with white acrylic and a fine brush.İkinci damga küçük ve blok olduğu için sorun çıkmadı. Farklı kumaşlarda denemeler...
-----------
As the second stamp was a small block there was not any problem. Trials on different fabrics...

17 05 2015

yerdeniz tasarım kutu/ yerdeniz design box

Ahşap bir kutuyu akrilik boya ile boyadım. Eski şişe kapağı ve plastik kart ile baskı yaptım. Kendi kestiğim şablonla yazıyı yazdım. Kurşunkalemle etrafından geçtim.
-----------
I painted a wooden box with acrylic paint. I stamped with an old bottle cap and plastic card. I used my handmade stencil to write the label. I outlined it with pencil.15 05 2015

sakin ol/ calm down

Bir zamanlar "güzel yazı yazma" dersleri vardı hatırlıyor musunuz? Yazmak dediğimiz şeyin aslında harfleri çizmek olduğunun farkında mısınız? Elinize bir büyüteç alıp bu yazıyı okuduğunuz ekrana baksanız aslında her harfin tanımlı geometrik şekillerden oluştuğunu göreceksiniz. Yani "yazıyı yazmak" yerine "yazıyı çizmek" daha doğru bir tanım. Kuşkusuz dünyadaki insan sayısı kadar farklı el yazısı mevcut. Ama her insanın sadece bir tür el yazısı olabileceği fikri yanlış. Çizim yapmak öğrenilebilen bir beceridir. O zaman düzgün harf çizmeyi/ boyamayı içeren "güzel yazı yazma" becerisini de edinebiliriz.
İnternette bu konuyla ilgili kılavuzlar, videolar bulmak mümkün. Ben bir süredir Alisa Burke'ün blogunda yayınladığı, Megan Wells'in hazırladığı seriyi takip ediyorum. Arada da bazı şeyleri denemeye çalışıyorum. Kelimeler çok güçlü görsel ögeler olabilir. Ama harflerin de tek başlarına söz söyleme güçleri var bence. 
---------------
Once upon a time there were calligraphy lessons. Do you remember? Are you aware that writing is actually drawing letters? If you grabbed a magnifier to check this computer screen now, you would see that each letter is actually defined by certain geometric shapes. Thus "writing texts" is actually "drawing texts". Sure, there are as many types of handwriting as the number of human beings. But it is wrong to think that each person can only have one type of handwriting. Drawing is a learnable skill. Thus we can also gain the skill of nice lettering, which includes drawing/ painting decent letters.
There are tutorials and videos on this subject on the internet. Recently, i have been following  Alisa Burke's blog, featuring a series by Megan Wells. And sometimes i try to apply some of the techniques. Words may be powerful visual elements. But in my opinion letters also have the power to tell a story on their own.

 sakin ol: akrilik üzerine dolmakalem/ calm down: pen on acrylic paint

Konuyla ilgili başka bir kılavuz/ online atölye de Tammy Garcia'nın Daisy Yellow blogunda. "Kelimelerini Çiz" adıyla egzersizler paylaşıyor. Tammy'nin yöntemleri kolay, kısa ve eğlenceli. Denemeye değer.
-----------
Another tutorial/ online workshop is on Tammy Garcia's Daisy Yellow blog. She shares exercises with the name "Draw Your Words". Her techniques are easy, short and fun. Worth trying.

atölye: akrilik üzerine pigment mürekkep ve dolmakalem/ workshop: pigment ink & pen on acrylic

9 05 2015

kırlangıç kuyruğu/ dovetail


Eski kitap sayfası üzerine ıstampa mürekkebi ile baskı denemeleri, boya silmek için kullandığım kağıt havlu, keçeli kalem.
--------------
On an altered book page stamping trials with endorsing ink, paper towel that i used to clean my brushes, felt tip pen.

8 05 2015

52 haftada baskı yapmak 11. Hafta / 52 weeks of printmaking Week 11

Kumaş üzerine baskı projesinin 11. haftasına ulaştım. Bu hafta yeni şablonlar kestim yine. Kesim aşamasında hem kumaş hem de kağıt üzerinde akrilik boyalarla denedim.
-----------
I have reached the 11. week of the printmaking on fabric project. I have cut new stencils this week again. During cutting i have tried them on paper and fabric with acrylic paint.


1. şablon/ 1. stencil


kumaş üzerine ev yapımı akrilik spreyle deneme/ on fabric with homemade acrylic spray


Şablonu temizlemek için üzerinden geçirdiğim kağıt havlu. Bu parçaları daha sonra eskiz defterimde kullanıyorum.
------------
The paper towel i rolled over to clean the stencil. I use these pieces in my art journal later.


İlk şablonu keserken çıkan parçaları atmadım. Tel zımba ile arada boşluk bırakarak bunları yeniden birleştirdim. Başka bir şablon elde etmiş oldum.
-----------
I did not throw away the cut outs while i was cutting the first stencil. I joined them using staples, leaving a gap between each piece. Thus i have got another stencil.
 

Küçük bir kumaş parçası üzerinde denedim. Daha büyük bir parçayla, daha sabırlı bir deneme yapacağım.
-------
I tried on a small piece of fabric. I will try again on a bigger piece, with more patience.


3. şablon dairelerden türedi./ 3rd stencil evolved from circles.


Koyu renkli, ekose kumaş üzerinde kırmızı akrilik sprey ile denedim. Desen pek belli olmadı.
----------------
I tried on dark colored, plaid fabric with red acrylic sprey. The pattern was not very evident.


Açık renkli akrilik boya ile üzerinden gittim. 
------
I went over again with light colored acrylic paint.
 

Farklı kumaşlarda denemeler/ Trials on different fabrics.


Şablonu temizlerken kağıt havlu üzerinde kalan boya.
---------------
The leftover paint on the paper towel while cleaning the stencil.


4. şablonu doğaçlama kestim. Çakıl taşlarına benzedi. 
---------
I have cut the 4. stencil improvising. It resembles pebbles.
 


Kumaş üzerinde akrilik spreyle/ On fabric with acrylic sprey.Şablonu temizlerken kağıt havlu üzerinde kalan boya.
---------------
The leftover paint on the paper towel while cleaning the stencil.