20 11 2015

Kasım ayı bitmeden/ Before November ends

52 haftada baskı yapmak 24.-29. haftalar
Kasım ayında hergün sanatla ilgili bir şey yapacaktım. Leah Piken'in her yıl düzenlediği etkinliğe katılacaktım. Düzenli olarak çalışamadım ama haftasonları seri halde bir şeyler ürettim. Bugün yeni kestiğim şablonların bir kısmını paylaşıyorum. Hepsi de asetat tabakalarından makas ve falçata ile kesildi. Evde zaten olan malzemelerdi. Çıkan parçaları da tel zımba ile birleştirip yeni şablonlar yaptım. Pozitif- negatif alan meselesi şablon keserken eğlenceli bir hal alıyor.
--------------
52 weeks of printmaking Weeks 24-29
I would do art everyday in November. I would join the annual challenge of Leah Piken. I could not do art regularly but i produced in series during weekends. Today  i am sharing a part of the stencils i have cut. All had been cut out of acetate sheets with scissors and modelling blade. The material was already available at home. I joined the cutouts with staples to produce new stencils. That positive-negative space thing is fun when you cut stencils.


kağıtla denemeler, şablon ve maske
------------
trials on paper, stencil and mask


kumaş üzerinde...
------------------------------
on fabric
Çanta halinde :) Bu çantalar ve başkaları İzmir Raf Kırtasiye'de satışa sunuldu. Raf, Buca'da, Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü'nün biraz aşağısında, Kız Yurdu'nun karşısında.
---------------------
Turned into bags :)


şiirli cumalar
Bu haftaki şiir Ursula K. Le Guin'in Yerdeniz Büyücüsü'nden...Yerdeniz bize hep uğur getirdi :)

Söz sessizlikte,
ışık karanlıkta,
yaşam ölürken;
bomboş gökyüzünde
uçarken parlar atmaca.

-Ea'nın Yaratılışı
-----------------
poem fridays
This week it is from A Wizard of Earthsea by Ursula K. LeGuin...Earthsea (Yerdeniz in Turkish) had always brought us luck :)

Only in silence the word,
only in dark the light,
only in dying life:
bright the hawk's flight
on the empty sky


- The Creation of Ea

18 11 2015

Bir Ulusu Giydirmek: 1956-2000 Yılları Arası Sümerbank Desenleri/ Dressing a Nation: Sümerbank Patterns Between the Years 1956-2000

Hepimizin bildiği.../ The name we all know...
Bugün Türkiye'de 30 ve üzeri yaşlarını sürmekte olan hemen herkesin hayatına değmiş bir isim var: Sümerbank. Bazen bir baba pijaması, bazen bir bayram elbisesi bazen de çorba içtiğiniz porselen tabaktır Sümerbank. 1930lardan başlayarak adım adım bütün ülkeye yayılan, gerçek bir kalkınma projesidir. "Sanayi mektebi" lakabı ile anılır ama Sümerbank fabrikaları kuruldukları her bölgede adeta bir üniversite kampusu gibi işlemiştir. Yakın çevresinin hem ekonomik hem de sosyal gelişimini sağlamıştır. 2000li yıllarda özelleştirilip kapatılmasına kadar da toplumun büyük bir kesimini etkilemiştir.
-------------
Today for all those leading their 30's or more in Turkey there is a common household name that touched our lives: Sümerbank. Sümerbank was sometimes jammies for daddy, sometimes a feast dress or a porcelain plate that you had your soup in. Starting from 1930s onwards it spread all over the country, was a true development project. It was nicknamed as "school of industry" but wherever Sümerbank factories were established they acted almost as university campuses. These factories had enabled both economic and social development of their surroundings. Until they were privatized in 2000s they had effected a great part of the society.

Kültür Mirası/ Cultural Heritage
Geçen yıl Ocak ayında başlayan bir proje ile 1956-2000 yılları arasında işleyen İzmir Halkapınar Sümerbank Basma Sanayi'nin ürettiği tekstil desenleri dijital ortama aktarılarak herkesin ulaşabileceği bir arşiv oluşturuldu. Tekstil ürünlerinin yanında Sümerbank emektarlarıyla yapılan görüşmeler ve onların kişisel arşivlerinin de katkısıyla bu proje önemli bir sosyal tarih araştırmasına dönüştü. Böylece yakın tarihimizin çok önemli bir kültür varlığı ve onun etrafındaki yaşamlar  belgelenmiş oldu. Projeyi oluşturan İzmir Ekonomi Üniversitesi idi. Burada projede çok emeği olan arkadaşım Yrd. Doç. Dr. Dilek Himam'ı özellikle belirtmek isterim. Ayrıca İzmir Kalkınma Ajansı da çalışmalara destek verdi. 
-----------------
Last January a project had started to digitize the textile patterns of İzmir Halkapınar Sümerbank Printed Cotton Industry that functioned between 1956-2000. Besides the textile patterns, with the contribution of Sümerbank veterans and their personal archives this project evolved into a social history research. Thus an important cultural heritage of our near history and the lives around it were documented. This project was founded by Izmir University of Economics. Here i would like to mention my friend Assist. Prof. Dr. Dilek Himam who really had put so much labor into this project. Izmir Development Agency had also supported the work.

İlk sonuçlar/ First results
Projenin ilk bölümü tamamlandı ve iki sonuç ürünü var. İlki 14-27 Kasım 2015 tarihleri arasında Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek olan sergi. Bu tarihlerde İzmir'de iseniz mutlaka gitmenizi öneririm.Ben 13 Kasım'daki açılışa katıldım. Sümerbank tasarımı bir pazenle kendi diktiğim elbisemi giydim. Uzaklarda olanlar için çektiğim fotoğrafları aşağıda paylaşıyorum. (Büyük halini görmek için üzerine tıklayın) İllüstrasyonlar Öğr.Gr. Angela Burns'e ait.
İkinci sonuç ise oluşturulan dijital tekstil arşivi. Web adresi www.tudita.com. Yani Türkiye Dijital Tekstil Arşivi. Bu sitede tüm kumaş desenleri yüklü.Dokuma biçiminden temasına kadar farklı kategorilerle arama yapabiliyorsunuz.Ben doğum yılım olan 1978'e baktım ve o desenlerden birini kendim yeniden yapmaya karar verdim. Deneyeceğim en azından:)
İlginizi çekiyorsa ya da Sümerbank'ı seven birilerini tanıyorsanız bu haberi paylaşın olur mu?
--------------
The first part of the project had been completed and there are two results. The first is the exhibition in Ahmed Adnan Saygun Arts Center between 14-27 November 2015. If you are in Izmir around this time please go and visit it. I had joined the opening on November 13. I wore a flannel (designed by Sümerbank) dress that i have sewed. Below i am sharing my photos from the exhibition for those who are faraway. (To view bigger click on them) The illustrations were done by Instructor Angela Burns.
The second result is the digital textile archive. Web address is www.tudita.com. Turkey Digital Textile Archive. On this site you will find all the textile patterns.You can search in different categories from weaving pattern to theme. I checked my birth year 1978 and decided to make one of the patterns from this year. At least i will try:) 
If you are interested or know someone who loves Sümerbank, do share the news, will you? 


13 11 2015

Etsy Dükkan ve diğer maceralar.../ Etsy Shop and other adventures...

Etsy Dükkan :)
Hoşgeldiniz! Artık Yerdeniz Tasarım olarak bizim de bir Etsy dükkanımız var. Etsy nedir? Internet üzerinde, sadece el yapımı ya da 2. el (vintage) eşyaların satıldığı bir tür e-pazar. Uluslararası nitelikte. Çok uzun zamandır katılmak istediğim ama gözümü korkutan bir platform. Şu anda "Giyilebilir Sanat" projesi üzerinde çalışıyorum. Başlangıç olarak sadece çantaları listeledim. Ama aklımda bir sürü başka fikirler de var. İlk fırsatta onları da ekleyeceğim. 
Aşağıdaki resme ya da sağ sütunda yer alan Etsy YerdenizDesign düğmesine tıklayarak dükkana ulaşabilirsiniz.
-------------------------------
Etsy Shop :)
Welcome! Finally we have an Etsy shop as Yerdeniz Design. What is Etsy? It is an e-market on the internet where you can only sell handmade or secondhand (vintage) products. It is international. A platform i wanted to join for so long but was intimidated to do so. I am working on "Wearable Art" project right now. To start with, i have only listed the bags. But i have so many upcoming ideas. I will try to list them possibly soon. 
You can reach the shop by clicking the picture below or the Etsy YerdenizDesign button in the right column.

https://www.etsy.com/shop/YerdenizDesign

Şiirli Cumalar
Bu yıl neredeyse her cuma blogda bir şiir paylaştım. Sonra yaz geldi ve şiirler sekteye uğradı. Ama hepimizin şiire ihtiyacı var. Nefes almak için, isyan etmek için, gülmek için...Yeniden başlıyorum :)

Güzel Havalar

Beni bu güzel havalar mahvetti,
Böyle havada istifa ettim,
Evkaftaki memuriyetimden.
Tütüne böyle havada alıştım,
Böyle havada aşık oldum.
Eve ekmekle tuz götürmeyi
Böyle havalarda unuttum;
Şiir yazma hastalığım
Hep böyle havalarda nüksetti;
Beni bu güzel havalar mahvetti.

Orhan Veli Kanık
----------------
Poem Fridays
This year i have shared a poem almost every Friday on the blog. Then summer started and the poems came to a halt. But we all need poem. To breath, to revolt, to laugh...I am starting again :)
PS: The English translation is by humble me :)

Nice Weather

This nice weather had ruined me,
I resigned in such weather
From my civil service in pious foundations.
I got used to tobacco in such weather,
I fell in love in such.
I forgot to bring bread and salt home
In such weather;
My poem writing sickness
Had always recurred in such weather;
This nice weather had ruined me.

Orhan Veli Kanık  


Sanat Güncesi
Bu haftaki sayfam neredeyse geçen yıl Mart ayında başladığım bir çalışma. Loretta Grayson'un blogunda paylaştığı "Bir Ağaç Büyüyor" yazısındaki tekniği denemiştim. 
Defterim 23.5 x 30.5 cm boyutlarında, kalın sayfalara sahip.
Pastel, akrilik, jel kalem, yağlı boya markörü, altta kurşunkalem. Ağacın ışıkları altın renginde.Küçük ışıltılar da beyaz jel kalem. Fotoğrafta ne kadarı görülüyor bilmiyorum.
------------------- 
Art Journal
My page for this week is actually a work i had started in March last year. I tried the technique from Loretta Grayson's "A Tree Grows" tutorial on her blog.
My art journal is 23.5 x 30.5 cm, has thick pages.
Pastel, acrylic, gel pen, oil paint marker, pencil at the bottom. The lights of the tree is gold color. The little sparkles are white gel pen. I am not sure how much of it is seen in the photo.
Kasım ayı hergün sanat ayı. Ben bazı günleri atlamak zorunda kaldım ama bazı günler de birden fazla sanat çalışması yaptım. Kumaşa baskı projesi ile kağıt çalışmalarını birleştirdim. Önümüzdeki hafta ilk bölümü paylaşacağım.  
--------------------
November is art everyday month. I had to skip some days but on other days i made more than one art project. I combined printmaking on fabric with paper works. I will post the first part next week.

30 10 2015

52 haftada baskı yapmak 22.-23. Hafta / 52 weeks of printmaking Week 22-23

Yaz bitti bitiyor derken bir sabah gözümü açtım ve Ekim ayının da çoktan geçip gittiğini farkettim. Sıkışık günlerin içinde çaldığım kısa zamanlarda bu damgaları yaptım. Aslında kumaş üzerine baskı süreci belli bir düzene oturdu.  
Herkesin kolayca deneyebileceği 3 adımı var:
----------------------------------------------------
The summer is over, no not yet... And i opened my eyes one morning to realize that even October had already passed. I made these stamps in the stolen moments among busy days. Actually the process of printing on fabric had gained a rhythm. 
It has 3 steps that anyone can try:


1. İlk adım damganın oluştulması.  
Damga yapımı için kullanılabilecek pekçok atık malzeme var. Eski silgiler, köpük ambalaj malzemeleri, lastik panolar, terlikler...  
Ben evde bulunan ve artık kullanılmayan lastik bir panoyu parçalara ayırıp maket bıçağı ile kesiyorum. Üzerine kurşun kalemle deseni çizip belli bölümlerini oyuyorum. Bu iş için de yine maket bıçağı kullanıyorum. Silgi gibi daha yumuşak malzemeleri işlemek için özel oyma aletleri var. Lastiği de ısıtarak şekillendirmek mümkün.
--------------------------------------------
1. First step is the creation of the stamp.  
There are many recyclable materials to use for making stamps. Old erasers, foam packaging material, rubber panels, flip flops... 
I cut out pieces with a craft knife out of a rubber panel at home which is not used anymore. I draw the pattern with pencil and carve out specific parts. I employ a craft knife for carving, too. There are special carving tools for softer materials like eraser. You can also shape rubber by heating.2. adım damganın kağıt üzerinde denenmesi
Bunun için bazen ıstampa mürekkebi bazen de akrilik boya kullanıyorum. Şu anda iki ayrı eskiz defterinde çalışıyorum. Biri eski bir kitap, diğeri de boş sayfaları olan gerçek bir eskiz defteri. Kitabın sayfaları pürüzsüz ve tam beyaz. Eskiz defterimin sayfaları ise doğal bırakılmış, beyazlatılmamış, pürüzlü bir yüzeyi var. Damgayı farklı yüzeylerde deniyorum. Yukarıdaki sayfalar devam eden işler.
---------------------------
2. step is trying the stamp on paper
I use either endorsing ink or acrylic for this purpose. I am working in two different art journals at the moment. One is an altered book, the other is a real sketch book with empty pages. The altered book has smooth, white pages. The sketchbook has natural paper, not bleached and has a rough texture. I try the stamp on different surfaces. The above pages are works in progress.


3.adım damganın kumaş üzerinde denenmesi
Ben bu sefer evde yaptığım ıstampa yastığını ve akrilik boyayı kullandım. Boyayı yastık üzerine tek seferde yaydım. Hızlıca baskıyı yaptım. Soldan sağa doğru ilerlerken azalan boyayı farkettiniz mi? Damgada kalan çapaklar yüzünden boyanın taştığı yerleri de gördünüz mü? Ben gördüm ve kumaş boşa gitti dedim. Hatayı geri almak mümkün değil :(
------------------------------
3.step is trying the stamp on fabric
This time i used  my homemade stamp pad and acrylic paint. I have spread the paint on the pad once. Then did the stamping quickly. Did you realize the decreasing amount of paint from right to left? Did you see the smeared paint because of the bur on the stamp? Well, i did. And i thought the fabric was wasted. It's not possible to take the mistake back :( 


Ama kumaşı kaldırıp atacak halim yok. Madem hataları silemiyorum daha belirgin hale getiririm dedim. Boyanın taştığı alanları fosforlu pembe ile boyadım :) Çok daha iyi oldu.
Bu kumaş bir çantaya dönüşecek. Sizce yanına hangi renkler, nasıl desenler yakışır?
--------------------------------
But i would not throw away the fabric. Then i thought if i can not erase the mistakes i can make them more visible. So i painted the smeared areas with neon pink :) Looks much better now.
This fabric will be turned into a bag. Will you tell me what kind of colors and patterns you would like to go with it?


İşte bu da 23. haftanın işleri. 1.adım damganın hazırlanması.
--------------------
So here are the works of week 23. 1.step is the preparation of the stamp.


 

2. adım damganın kağıt üzerinde denenmesi. Ben eskiz defterimin kapağını değiştirdim :)
-------------------------
2. step is trying the stamp on paper. I modified the covers of my sketchbook :)
 

3. adım damganın kumaş üzerinde denenmesi. Daha önce sulu akrilik boya ile renklendirdiğim kumaşı yine akrilik ile damgaladım.
Bu kumaş da bir çantaya dönüşecek. Sizce yanına hangi renkler, nasıl desenler yakışır? 
--------------------
3. step is trying the stamp on fabric. I used acrylic. The fabric was painted with watered down acrylic before.
This fabric will also be turned into a bag. Will you tell me what kind of colors and patterns you would like to go with it?
 
Sevgili misafirlerim madem ki yolunuz buraya düştü bana biraz kendinizden bahseder misiniz? Bir blogunuz ya da yaptıklarınızı sergilediğiniz başka bir ortam varsa bağlantısını yorumlarda paylaşır mısınız?
Instagram hesabımda çalışmalarımı günlük olarak takip edebilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere...
-----------------
My dear visitors, now that you are here would you please tell me a little about yourself? If you have a blog or any other medium you show your work, will you share a link in the comments?
You can follow my work daily on my Instagram account. See you next week...

23 10 2015

52 haftada baskı yapmak 21. Hafta / 52 weeks of printmaking Week 21


  Şubat ortasında bütün bir yıla yayılacak bu projeyi tasarlarken bu kadar ilerleyebileceğimi pek sanmıyordum. Kurallar basitti: 
1. Bu proje için yeni kumaş almayacaktım, evdekileri eritecektim. 
2. Baskı yaptığım parçaların hepsiyle bir şeyler dikecektim. 
3. Baskıda kullanacağım damgayı ya da şablonu da geri dönüşümlü malzemeden üretecektim. 
4. Ve baskı için elimde olan akrilik boyaları kullanacaktım.
  Macerama Ornitorenk Handmade blogundan Gonca Hanım katıldı önce. Sonra zaman zaman Necla Hanım da destek verdi. Yaz aylarında proje uzun bir süre sekteye uğrasa da heyecanım kaybolmadı. Her hafta yaptığım iş bir sonraki birkaç haftaya ilham verdi. Gerçekten proje için boyalar dışında yeni malzeme almadım. Ve şimdiye kadar ortaya çıkan bütün parçalar ile bir şeyler diktim.
  Şu anda yapmak istediğim bir sürü desen var ama zamanımı ancak ayarlayabiliyorum. Kasım ayı için bir planım var. Creative Everyday blogunun sahibi Leah Piken her yıl Kasım ayını günlük sanat ayı ilan ediyor. Ne yaparsanız yapın, hangi büyüklükte ve ortamda olursa olsun 30 gün boyunca sanat üretmeyi destekleyen bir tür kutlama bu. Ben de baskı projem için günlük küçük damgalar ya da şablonlar üretebilirim diye düşündüm. Bakalım nasıl gidecek.Kendimi biraz daha disiplinli tutmak için instagram üzerinden yaptıklarımı paylaşmak niyetindeyim. Siz de bana katılır mısınız?
--------------------
  When i was planning this yearlong project back in February i did not expect to come this far. The rules were simple: 
1. I would not buy new fabric for the project, i would use/ recycle the leftovers at home. 
2. I would sew something with all the pieces i would print. 
3. I would only use recycled materials to make a stamp or stencil. 
4. And i would use the acrylic paints i had at home for printing. 
  First Gonca from Ornitorenk Handmade blog joined my adventure. Then from time to time Necla supported us, too. In summer months the project had a long hiatus but i did not lose my excitement. Every piece i did inspired the upcoming couple of weeks. I really did not buy anything for the project except acrylic paints. And  i had sewed something with all the pieces i had created until now.
  There are many patterns i want to try at the moment but i can barely manage my time. Yet i have a plan for November. Every year, Leah Piken from Creative Everyday blog declares November as art everyday month. Whatever you do, regardless of the size or medium, it is a celebration of producing art for 30 days in a row. I thought about producing small daily stamps or stencils for my project. Will see how it goes. In order to hold myself more accountable i plan to share my work on instagram. Will you join me?


  Bu haftaki çalışma için kullandığım şablonu aslında çok önceden kesmiştim ve sanat güncesinde denemiştim. 
-----------------
   I have cut the stencil i have used this week a long time ago. And already tried it in my art journal.


  Bu kolaj çalışmasında da şablonun farklı parçalarından faydalanmıştım.
----------------
  In this collage work i made use of the different parts of the stencil.


Sonunda bu hafta kumaş üzerinde akrilik boya ile denedim.
---------------
Finally this week i tried it on fabric with acrylic paint.


  Yine eskiden kestiğim bir şablonla bu kot pantolon parçasına desen yaptım.
------------------------
  Again using a stencil i have cut a long time ago, i patterned this jean pants piece.


  Ve önceki haftalardan gelen parçalarla bu haftayı birleştirdim. Üzerinde çarpılar olan parça 13. haftadan. Çok renkli parçalar 14. haftadan. Harf desenli parça 19. haftadan. Bu çantanın bir yüzü.
----------------
  And i combined the pieces from previous weeks with this week. The piece with crosses is from Week 13. Multicolored pieces are from Week 14. Lettered piece is from Week 19. This is one side of the bag. 


Diğer yüzü de 2 şerit ve bu haftaki parçayı içeriyor.Bu haftalık bu kadar. Sırada başka başka işler var. İzlemeye devam edin :)
--------------
And the other side includes band pieces along with this week's piece. This is all for this week. Next are various different works. Keep on watching :)

13 10 2015

52 haftada baskı yapmak 20. Hafta / 52 weeks of printmaking Week 20

Bazen delirmeye ne kadar çok yaklaştığınızı düşünüyor musunuz? Üzüntü, öfke, çaresizlik, umutsuzluk bir anda içinize dolduğunda aklınızın toplanıp başka diyarlara göçmeye hazır olduğunu farkediyor musunuz? Bu kalp kırıklığından kurtulmanın tek çaresi aklımı yitirmek diyor musunuz? Ben tam o noktadayım işte. Dile kolay 120 insan öldürüldü. Uzaktan sadece bir rakam ama her biri ayrı işte, 120 ayrı hayat demek. Fotoğraflarını görünce inanıyorum, onca aydınlık yüz, artık yoklar. Sevenleri, sevdikleri ne yapar bundan sonra? Unutmanın coğrafyasındayız, peki yakınları bunu nasıl unutsun?
Kendimi avutmak için yine ellerime döndüm. Bir baktım ki kalpler var elimde...
-----------------
Do you ever think how close you are to going mad? When sadness, rage, despair, hopelessness fill inside you all of a sudden, do you realize that your mind is ready to migrate to far away lands? Do you tell yourself that the only way to get rid of this heart break is to lose your mind? I am right at this point. It is easy to tell 120 people had been killed by a bomb in a peace rally in Ankara. From afar it is just a number but all of them are different, 120 separate lives. I believe when i see their photos, so many bright faces, they don't exist anymore. What will their beloved ones, the people who love them will do? We are in the geography of forgetting, then how will their beloved ones forget?
I turn back to my hands again to sooth myself. And i realize i have hearts in my hands...


yitip giden canlar için...10 Ekim 2015
----------------
for the souls we have lost...10 October 2015
Yıllar önce bombalı bir saldırıda hayatını kaybeden Onat Kutlar'ın "Turgut'a" şiirinden...

"Düşünüyorum nasıl budandık bahara ulaşmak için.

Şimdi sessiz duruyoruz kıyısında bir düşüncenin
unutmamak için çünkü unutuşun kolay ülkesindeyiz
ölü balıklar geçiyor kırışık bir deniz sofrasından
ve ellerinde fenerlerle benim arkadaşlarım
durmadan düşünüyorum ne kadar çok öldük yaşamak için."
--------------
From "Turgut'a" poem by the poet Onat Kutlar, who lost his life after a bomb attack years ago...

"I think how much we have been pruned to reach the spring.
Now we stand silently by the coast of a thought
not to forget because we are in the land of easily forgetting
dead fishes pass by the table of a crinkled sea
and my friends with lanterns in their hands
i constantly think how much we have died to live."
 


8 10 2015

yasak ne ayol/ what does forbidden mean

eskilerden...eski kitap sayfası üzerine ıstampa mürekkebi, yağlı pastel ve kumaş ile
------
one of the oldies...on an altered book page with endorsing ink, oil pastel and fabric


27 09 2015

pazen elbise/ flannel dress

Geçen kış aldığım ama henüz dikemediğim pazen kumaşlarım vardı.Yeşil olan 1,6 m, kırmızı da 3 m.
-------------
I bought some flannels last winter but could not use. The green one was 1,6 m, the red was 3 m.Burda Pratik Dikiş 2013/03 sayısından 3E modelini seçtim. Geometrik parçalarının olması hoşuma gitti.
----------
I chose Burda Practical Sewing 2013/03 volume, 3E model. I liked the fact that it had geometrical pieces.


Photoshop kullanarak kumaşları elbise üzerinde denedim.
---
I used Photoshop to fit the fabrics on the dress.


İki pazen birarada fazla iddialı oldu. Blok siyah ile kırmızı pazeni kullanıp yeniden denedim. Bu hali içime sindi. Fırsat bulursam dikeceğim.
------------
Two flannels became quite assertive. I tried combining solid black with red flannel. I liked it much better. I will sew it if i can find the time.


EK: Bir arkadaşım pazeni ultramarin mavi ile denememi istedi.
----------------
ADDITION: A friend of mine asked me to combine flannel with ultramarine blue.